Data säkerhet är ett ämne som allt fler av oss har börjat få upp ögonen för. Nu i den digitala eran är vi ständigt utsatta för risker och vi kan råka ut för stora problem om vi handskas oförsiktigt med våra personuppgifter online. I värsta fall man råka ut för ID-kapning, det innebär att någon kan utge sig för att vara oss och det kan innebära att någon till exempel gör transaktioner från våra bankkonton eller gör inköp i vårt namn.

Så höjer du din säkerhet

När vi laddar ner saker, klickar på banners, öppnar länkar i mejl och fyller i formulär online är vi utsatta för en risk. Man ska helst inte göra någon av dessa handlingar på sidor där man känner sig det minsta osäker eller om man fått ett mejl från en okänd adressat. Det som kan hända i dessa situationer är att datorn smittas med virus och andra andra former av skadlig kod. Dessa program kan vara allt från milt irriterande till allvarliga hot.

Man ska alltid vara försiktig med att lämna ut sina personuppgifter och betrakta dem som värdehandlingar. Hamnar de i orätta händer kan vi skadas ekonomiskt eller så kan det innebära att vi måste stänga ner en mejladress eftersom vi drunknar i spam, alltså oönskad e-post som ofta innehåller länkar som är farliga att klicka på. Ett gott lösenordsskydd på alla våra konton online är viktigt. Man ska helst blanda siffror, bokstäver och specialtecken i sina lösenord.

Data säkerhet blir allt viktigare

Använd elektroniska hjälpmedel

Data säkerhet kan handla om att skydda information på sin dator så att vi alltid har tillgång till våra viktigaste filer, oavsett om något virus skulle radera informationen på vår hårddisk eller göra så att vissa dokument inte längre går att öppna. Idag man kan förvara stora mängder information digitalt via tjänster som google drive, molnet och dropbox. Man kan även ha en extra hårddisk och ett system för backup kopiering.

Ett antivirusprogram och program som skannar av datorn i jakt på hot är också något man måste ha i dag om man är mån om sin säkerhet. Ironiskt nog kan även dessa program ibland skapa problem på datorn och när du laddar ner ett kan du få med andra program som du inte vill ha och som innebär att du får oönskad reklam via pop-up fönster. Använd bara program från de stora aktörerna i branschen och gärna sådana som ingår i datorns operativsystem.

Ta hand om dig och dina data

Att se över sin data säkerhet kan innebära att man eliminerar risken för allvarliga problem. Online är man utsatt för risker och det finns många som vill komma åt dina personuppgifter och utsätta dig för bedrägerier. Man kommer långt med sunt förnuft. Välj vem du gör affärer med online och hantera ID-handlingar försiktigt. Man ska även använda bra hjälpmedel som antivirusprogram och tjänster för säkerhetskopiering av viktiga filer så att man inte förlorar något viktigt om olyckan är framme.