Finns det säkra Datacenter?

Finns det säkra Datacenter? I samband med att lokala nätverk utsätts för intrång blir lösningar som datacenter mer attraktiva. Du kan upptäcka intrång på olika sätt, till exempel genom ovanliga förändringar i mobilenheter, trafik från anonymiseringsnätverk eller att stora datamängder samlas på din hårddisk. Datacenter menar att de löser dessa problem genom att ta över IT-driften och därmed säkerheten.

Skydd mot intrång har blivit allt viktigare!

Datacenter säljer tjänster i form av lagring, trygg IT drift och skydd mot intrång vilket har blivit en slående hit i affärsvärlden genom uppvisande av bättre resultat och bättre säkerhet. Men problemet landar i att om det finns en kod som skyddar en server så finns det även en hacker som kan bryta den koden, det är kodningens lag. Därför är det omstritt ämne att kalla datacenter 100% säkra, även om de kan vara mer säkra än ditt nuvarande lokala nätverk.

Fokus på lagring, IT-drift och skydd.

Lagring av data och även skydd mot intrång är inte bara intressant för de som är i IT-branschen. Faktum är att investeringar strömmar in från banker, myndigheter och stora företag. Alla vill skydda sin information om strategier, kunder, företagets historik och så vidare. Marknaden för datacenter beräknas att växa med 27% årligen från och med i år.

Finns det säkra Datacenter? Frågan är debatterad.

Datacenter är kassaskåpets motsvarighet i IT-världen

Datacenter är navet för servrar, lagring av data, nätverk och säkerheten kring IT-drift. Men så länge det finns en kod för att skydda data så finns det en hacker som kan lösa koden, och det här gör affärsmodellen för datacenter lite klurig. Deras affärsidé är att erbjuda IT-drift och säkra ditt bibliotek över data från intrång från obehöriga och hur pass säkert ett datacenter egentligen är är fortfarande ett omdiskuterat ämne.