Hur skyddar jag min server?

En server är många gånger extra utsatt för angrepp eftersom det ofta är flera som har tillgång till den. Så frågan som uppstår är: Hur skyddar jag min server? Det första man bör ha är en bra brandvägg som håller objudna gäster borta. Det är också viktigt att begränsa användarnas behörigheter, säkerhetskopiera all data och att ha ett bra virusprogram.

Skaffa en bra brandvägg och begränsa användarnas behörigheter

Det första man bör se till är att servern har en fungerande och bra brandvägg som lever upp till företagets krav. Brandväggen är viktig eftersom den fungerar som det yttersta skyddet mot omvärlden och övervakar all in- och utgående trafik till servern. Välj brandvägg med omsorg, det tjänar du på i längden! Om man också är noggrann med att begränsa användarnas behörigheter i nätverket så har man gjort mycket för att skydda sin server. Det är till exempel som regel bara systemadministratörer som behöver ha behörighet att installera nya program. Genom begränsad behörighet minimerar man risken att en anställd råkar installera skadlig programvara som sedan kan orsaka stor skada i nätverket. Ett bra virusprogram hjälper också till att minimera riskerna.

Var noga med att säkerhetskopiera!

Skulle ändå olyckan vara framme och något händer med servern så är det A och O att ha uppdaterade säkerhetskopior på all sin data. Man bör ha sin data på minst tre olika ställen för bästa säkerhet. Förutom att ha data lokalt på servern så bör man ta backup till exempelvis en NAS och kanske även använda sig av en moln-tjänst.

Tänk noga igenom frågan: Hur skyddar jag min server?

Flera sätt att skydda sin server

Som vi har sett så finns det flera olika sätt att skydda sin server på. De två viktigaste är förmodligen att ha en bra brandvägg och att begränsa användarnas behörighet till olika delar i nätverket. Men det är även viktigt att säkerhetskopiera sin data och att ha ett bra virusskydd. Man kan egentligen inte skydda sig för mycket – ju fler olika sätt man skyddar sig på desto bättre.