Vad ska jag tänka på för att säkra min data

De flesta av oss använder en dator nästan dagligen. Vi sköter i princip den större delen av våra liv genom datorn. Räkningar betalas, vi sparar våra bilder på datorn, vi gör inköp på nätet och vi skriver både mail och andra dokument. Om ens saker kommer i fel händer kan det ställa till stora konsekvenser. Det finns flera saker man kan göra för att undvika att ens data är osäker.

Lösenordsskydda så mycket som möjligt

Om vi ställer oss frågan “vad ska jag tänka på för att säkra min data” finns det många svar. En av de första, och kanske enklaste åtgärderna är att lösenordsskydda sin dator. Det gör att obehöriga inte kan ta sig in i datorn utan lösenord. Har man viktiga dokument på datorn är det också bra att belägga dem med ett lösenordsskydd. Det här är en av de första åtgärderna man ska göra.

Använd ett bra virusprogram

Det andra vi skall fundera på när vi funderar över frågan “Vad ska jag tänka på för att säkra min data” är hur vår dator är skyddad mot angrepp utifrån. De flesta som använder datorer idag är ute på internet hela tiden, även när vi inte själva surfar på nätet är datorn uppkopplad. Det gör det ganska enkelt för en duktig hackare att ta över ens dator.

Det här kan man undvika genom att skaffa ett ordentligt virusprogram. Det finns både gratisversioner och betalversioner, vilket som passar bäst är beroende på vilka funktioner man önskar få av programmet och vilken typ av dator man har. Ett virusprogram skall kunna blockera eventuella försök till attacker som görs mot din dator. Det finns vissa som påstår att en del datorer är immuna mot virus, men det påståendet skall man ta med en nypa salt.

Förvara viktiga saker på flera platser

Nu har du fått några svar på “Vad ska jag tänka på för att säkra min data”. Ett sista tips vi vill ge är att förvara viktiga dokument på olika platser. Det här är speciellt bra om hårddisken klappar ihop och man har svårt att komma åt filerna. Säkerhetskopiera datorn med jämna mellanrum och förvara hårddisken på ett annat ställe en datorn. På det sättet har man åtkomst till sin data även vid ett rån, en brand eller någon annan händelse som gör att du förlorar din dator.

Vad ska jag tänka på för att säkra min data